Card ghi hình 4 kênh VT-7004

Card ghi hình 4 kênh VT-7004

    Card 4 Channel, Video input 4 port Realtime
    – Hiển thị: 100 fps / PAL, tốc độ ghi: 100 fps / Pal
    – Nén: H264, MPEG4. Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 2000/XP.
    – Có thể theo dõi đường dài bằng cách phổ truyền qua mạng: PSTN / ISDN / LAN / ADSL / DDN.