» Download

ĐẦU GHI HÌNH QUESTEK

PHẦN MỀM TẢI NHIỀU

STT Tên phần mềm Tải về
1 Teamviewer QS 5.0 Download
2 Danh sách phần mềm xem trên điện thoại 2014 Download
3 Phần mềm CMS QTX-6400 NVMS-1000 Download
4 Phần mềm CMS 6100 v3 Download
5 Phần mềm CMS 6200 Download
6 ActiveX 6100 & 6200 6100 6200
7 Phần mềm CMS 9000IP Series Download
8 Phần mềm CMS 6100i NVSIP Series Download
9 Phần mềm CMS QTX-6400 NVMS-1200 cho MAC Download
10 Phần mềm Seach Camera IP 9000 Download
11 Phần mềm Active đầu 6900 Download
12 Phần mềm CMS 6900 Download
13 Phần mềm tìm kiếm Camera IP 7000 Download
14 Phần mềm QUESTEK VMS cho dòng QUESTEK ONE Download
15 Phần mềm dùng tìm kiếm đầu ghi và camera IP dòng QUESTEK ONE Download
16 ActiveX cho dòng camera QTX-9000KIP Download
17 Phần mềm dùng tìm kiếm dòng camera QTX-9000KIP Download
18 Phần mềm mCMS cho dòng camera QTX-9000KIP Download
19 Phần mềm dùng tìm kiếm dòng camera IP QTC-905W L Series Download
20 Phần mềm VMS cho dòng camera QTX-6104A/B CVI Download

PHẦN MỀM

STT Tên phần mềm Tải về

 Phần mềm CMS QTD-6600 Series (Quản lý 100 camera)  3.21 MB

 Phần mềm xem đầu ghi QTD-6600 Series  2.88 MB

 Phần mềm CMS QTD-6500 Series 14.3 MB

 CMS đầu ghi QTD-6204(Mới) 6.39 MB

 Firmware Đầu ghi 6304-6308 11 MB

 Firmware đầu ghi 6316 13.4 MB

 Phần mềm CMS QTD-6300 Series(cũ) 2.69 MB

 Phần mềm converter video 6300 3.65 KB

 Phần mềm CMS QTD-6300 Series (mới) 30.4 MB

 Activex đầu ghi 6604-6608 1.42 MB

 Phần mềm CMS QTX-6400 Series(mới) 14.1 MB

 Latest SDK 2012-1-12(6400 Series) 4.23 MB

 Firmware đầu ghi QTD-6604 12.44 MB

 Firmware đầu ghi QTD-6608 12.44 MB

 Firmware đầu ghi QTD-6616 12.74 MB

 Firmware đầu ghi QV-6716D 12.78 MB

 Phần mềm tạo tên miền .cctvdvr.com.tw 684 KB

 Phần mềm TeamViewer 3.75 MB

 Firmware đầu ghi 6204(28/12/2012) 6.45 MB

 Flash đầu ghi 6404 13.4 MB

 Flash đầu ghi 6408 13.4 MB

 ActiveX đầu ghi 6100 Series(cũ) 1.12 MB

 CMS 6200 mới 3.4 MB

 Flash 6404-HDMI 13.2 MB

 Flash 6408-HDMI 13.2 MB

 SuperCam trên Android 1.8 MB

 NVMS Phần mềm CMS IP HD + QTX-6400 + QTX-6400FHD  56 MB MB

 Phần mềm CMS QTD-6100 v3(mới)  56 MB MB
  Tên chương trình  Dung lượng

 Phần mềm CMS QTD-6600 Series (Quản lý 100 camera)  3.21 MB

 Phần mềm xem đầu ghi QTD-6600 Series  2.88 MB

 Phần mềm CMS QTD-6500 Series 14.3 MB

 CMS đầu ghi QTD-6204(Mới) 6.39 MB

 Firmware Đầu ghi 6304-6308 11 MB

 Firmware đầu ghi 6316
13.4 MB

 Phần mềm CMS QTD-6300 Series(cũ)
2.69 MB

 Phần mềm converter video 6300
3.65 KB

 Phần mềm CMS QTD-6300 Series (mới)
30.4 MB

 Activex đầu ghi 6604-6608
1.42 MB

 Phần mềm CMS QTX-6400 Series(mới)
14.1 MB

 Latest SDK 2012-1-12(6400 Series)
4.23 MB

 Firmware đầu ghi QTD-6604
12.44 MB

 Firmware đầu ghi QTD-6608 12.44 MB

 Firmware đầu ghi QTD-6616
12.74 MB

 Firmware đầu ghi QV-6716D
12.78 MB

 Phần mềm tạo tên miền .cctvdvr.com.tw
684 KB

 Phần mềm TeamViewer 3.75 MB

 Firmware đầu ghi 6204(28/12/2012)
6.45 MB

 Flash đầu ghi 6404
13.4 MB

 Flash đầu ghi 6408
13.4 MB

 ActiveX đầu ghi 6100 Series(cũ)
1.12 MB

 CMS 6200 mới
3.4 MB

 Flash 6404-HDMI
13.2 MB

 Flash 6408-HDMI
13.2 MB

 SuperCam trên Android
1.8 MB

 NVMS Phần mềm CMS IP HD + QTX-6400 + QTX-6400FHD
56 MB MB

 Phần mềm CMS QTD-6100 v3(mới)
56 MB MB

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

  Tên chương trình  Dung lượng

Hướng Dẫn Sử Dụng Đầu Ghi 6100
1.20 MB

Hướng Dẫn Sử Dụng Đầu Ghi 6204 1.23 MB

Hướng Dẫn Sử Dụng Đầu Ghi 6300 1.67 MB

Hướng Dẫn Sử Dụng Đầu Ghi 6400 1.05 MB

Hướng Dẫn Sử Dụng Đầu Ghi 6604-6604i-6608-6708 2.29 MB

Hướng Dẫn Sử Dụng Đầu Ghi 6704-6716-6616 2.29 MB

Xem Trên MAX OS Đầu Ghi 6400 Series 1.15 MB

Các Phần Mềm Xem Trên Điện Thoại
18.5 KB

Các Tình Huống Thường Gặp
22.0 KB

Phần mềm xem trên điện thoại 45 KB
  Tên chương trình  Dung lượng

HDSD Speed Dome 1.61 MB

HDSD Speed Dome 5.90 MB

Hướng dẫn sử dụng bàn điều khiển QTA-212/213 103 KB

Danh sách ổ cứng được khuyến cáo dành cho đầu ghi QTX-6400 Series 103 KB
Tên chương trình  Dung lượng

Hướng Dẫn Sử Dụng Đầu Ghi 6100
1.20 MB

Hướng Dẫn Sử Dụng Đầu Ghi 6204 1.23 MB

Hướng Dẫn Sử Dụng Đầu Ghi 6300 1.67 MB

Hướng Dẫn Sử Dụng Đầu Ghi 6400 1.05 MB

Hướng Dẫn Sử Dụng Đầu Ghi 6604-6604i-6608-6708 2.29 MB

Hướng Dẫn Sử Dụng Đầu Ghi 6704-6716-6616 2.29 MB

Xem Trên MAX OS Đầu Ghi 6400 Series 1.15 MB

Các Phần Mềm Xem Trên Điện Thoại
18.5 KB

Các Tình Huống Thường Gặp
22.0 KB

Phần mềm xem trên điện thoại 45 KB
  Tên chương trình  Dung lượng

HDSD Speed Dome 1.61 MB

HDSD Speed Dome 5.90 MB

Hướng dẫn sử dụng bàn điều khiển QTA-212/213 103 KB

 

ĐẦU GHI HÌNH AVTECH

 

PHẦN MỀM