J – 103

J – 103

    Chân đế cố định chữ A loại trung, gắn chân đế xoay trong nhà.(gập lên xuống)
    Kích thước: L: 250mm x H: 90mm