PTS-306

PTS-306

    Chân đế điều khiển trái phải
    – 0-358˚, tốc độ xoay: 3.5 ˚/sec.
    – Nguồn 24VAC/220VAC (optional), trọng lượng: 0.8Kg