Vcc-d200p

Vcc-d200p

1/3”CCD, Màu, hệ PAL
• Độ phân giải: 480 TV lines
• Độ nhậy sáng nhỏ nhất: 0.3 lx
• Điện áp hoạt động: 12VDC